Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Mittli Éva egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által készített, és a www.lapkaland.hu honlapon keresztül hirdetett termékek – a továbbiakban: „Termékek” – megvásárlásának feltételeit szabályozza.

Az Eladó:

Név: Mittli Éva

Székhely:  9919 Csákánydoroszló, Körmendi utca 106.

Adószám: 74543780-1-38

Telefonszáma: 06304037816

Email cím: lapkalandok@gmail.com

Honlap címe: www.lapkaland.hu

Tárhelyszolgáltató: C-HOST Kft. www.nethely.hu

A Vevő:

A Szolgáltató által nyújtott terméket megvásárló kizárólag természetes személy lehet. Egyéni vállalkozó, cég, oktatási intézmény, civil szervezet, alapítvány által a kártyacsomagok megvásárlására nincs lehetőség 2022.09.01-től, ugyanis a Szolgáltató kisadózó.

1. A Termék leírása, szerzői jog

1.1. A termék, Lapkaland megnevezésű, oktatási, fejlesztési céllal megalkotott készségfejlesztő játék kártyák szerzője és megalkotója Mittli Éva.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a Lapkaland kártyajáték teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. (továbbiakban szerzői mű)

A Lapkaland kártyajáték sorozat szerzője Mittli Éva. (a továbbiakban: szerző)

Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva a szerző, Mittli Éva részére.

A  szerzői mű a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

1.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A termék használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szerző előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli az 1. pontban foglalt terméket a Szolgáltatótól. A weboldalon, FB oldalon található termékek egyedi jellemzői a termék melletti információs sávban találhatók. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk így a termék tényleges színe nem mindig egyezik meg a valósággal. A termék mellett található vételár forintban értendő. A termék ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazzák.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között, a Megrendelő által a www.lapkaland.hu  weboldalon, vagy Szolgáltató FB oldalán található email címen történő kapcsolatfelvétellel, illetve a Szolgáltató FB oldalán található messenger üzenetben való megrendeléssel, az Adatvédelmi tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával, valamint az adott szolgáltatás árának megfizetésével jön létre.

3.2. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. Megrendelő az adott termék megrendelésével kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

3.3. A megrendelés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok hiánytalanok és valósak.

4. A Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett rendeléseket munkanapokon 9:00-18:00 óra között feldolgozza, és azok megérkezését visszaigazolja. Az elfogadott rendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. Természetesen a Vásárló a fenti időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

A megrendelés teljesítése

A megrendelt termékeket 3-5 munkanapon belül átadjuk a szállítást végző partnereink részére. Amennyiben az Eladó, a szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére, abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem később a fogyasztó részére visszatéríteni.

5. Termék díj, annak megfizetése és a termék lemondásának, a megrendelés módosításának feltételei

5.1. A termék ára a Szolgáltató weboldalán, FB oldalán feltűntetett ár.

A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, a feltüntetett árak forintban értendők, Szolgáltató alanyi áfamentes kisadózó. A termékdíj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és előre történő banki utalással kerül kiegyenlítésre, díjbekérő ellenében.

A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, a feltüntetett árak forintban értendők amely tartalmazza az Áfa-t is. A termékdíj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és előre történő banki utalással díjbekérő ellenében vagy azonnali banki tranzakció indításával kerül kiegyenlítésre.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A megrendelés bármilyen módosításához haladéktalanul hívja a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségeket, amíg a megrendelés a Feldolgozás alatt státuszban van, tehát a Szolgáltató nem adta át a futárszolgálatnak.

5.2. A kiválasztott termék készlethiánya esetén a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Megrendelő visszaigazolással 2 munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Megrendelő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

A Szolgáltató hangsúlyozottan felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az eladó nem vállal felelősséget.

Terméket a Szolgáltató külföldre NEM szállít.

5.3. A megrendelt termék kézbesítése a Megrendelő választása szerint ajánlott levélben, házhozszállítással, illetve Foxpost csomagszolgálat útján történhet.

Szállítási költségek

Foxpost szolgáltatás:

Csomagautomatába: 1150,- Ft,

Házhozszállítással:

„XS” és „S” méret (11,5x36x61 cm): 2200,- Ft

Postán maradó levél esetén: 1230,- Ft

Ajánlott levél: 1230,-Ft

Az eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

5.4. A vásárlástól való elállás joga

A Szolgáltató a megrendelt termékeket kiszámlázza és az adott termék vételárának Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles megfizetni.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A Megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A vevő köteles a vásárlástól való elállás jogának gyakorlása esetén az eladónak a terméket  visszajuttatni. A terméknek sértetlen állapotban, szállításra alkalmas csomagolásban kell lennie.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

A vevő elállási jogának jelzését megteheti az eladó vevőszolgálati elérhetőségeinek bármelyikén írásban, vagy telefonon. A vevő a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza az eladó címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik.

6. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: lapkalandok@gmail.com

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.lapkaland.hu/aszf  weboldalon.

7. Általános rendelkezések

Ez az ÁSZF 2021. november 01. napjától alkalmazandó, és visszavonásig érvényes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ÁSZF bármely részét honlapunkon közzétett frissítésekkel és változtatásokkal, saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük.

Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze honlapunkon a változásokat. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Amennyiben nem ért egyet az aktuális ÁSZF-el, akkor kérjük, hagyja abba weboldalunk használatát.

Amennyiben használja weboldalunkat akkor azt az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni. A megrendelés leadása után bevezetett változtatások nincsenek hatással a megrendelésre, kivéve, ha törvény írja elő e változtatásokat. Ez az ÁSZF nem került nyomtatásra, csak elektronikus formában létezik, és nem tekinthető írásos szerződésnek. Ezen ÁSZF irányadó joga a magyar jog.

Felelősségvállalási nyilatkozat: Kizárólag ebben az ÁSZF-ben szerepel minden olyan felelősség, amit Mittli Éva az áruk és szolgáltatások tekintetében felvállal. Mittli Éva nem vállal felelősséget az ÁSZF hatálya alá nem tartozó árukért és szolgáltatásokért.

Elválaszthatósági Záradék: Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Vis major: Mittli Éva nem vállal felelősséget azokért a késedelmekért, melyek külső, általa nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.

A jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti egyedi szerződések által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv.  vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Örömmel adunk Önnek termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, valamint termékeink megrendelésével és szállításával kapcsolatban további információkat. Kérjük, lépjen bármikor kapcsolatba velünk.

Shopping Cart